Kehakeele mõistmine töös haiglaõppel olevate lastega

13.-14. detsembril 2016 osalesid haiglaõpetajad Eesti eri paigust koolitusel nimega „Kehakeele mõistmine töös haiglaõppe olevate lastega“. Päev algas kogunemisega koolitusruumis, kus osalejatel oli võimalus end meelepärase kuuma või külma joogiga kosutada. Kella 10ks oli keha ja vaim valmis algavaks loenguks. Kes pikast teekonnast veidi väsinuna veel nii valmis polnud, lektor Ülli Kukumägi. Koolitamisega on Kukumägi tegelenud viimased kuus aastat, spetsialiseerudes mitteverbaalsele kommunikatsioonile. Eelnevalt tegeles naine eraettevõtlusega, millega kaasnev klienditöö ajendaski teda lähemalt uurima mitteverbaalse suhtlemise valdkonda.

Koolituse sissejuhatavas osas selgitati, mis annab meile aluse usaldada seda mittekõnelist suhtlemisvormi, mille kaudu anname edasi ja tajume infot. Loodus on hoolitsenud selle eest, et inimene tajub intuitiivselt teise inimese emotsionaalset seisundit, hoiakuid, kuid konkreetsetele märkidele tähenduse andmisel tulevad appi teaduspõhised üldistused inimkäitumisest. Koos oskusega märgata ja tõlgendada kõnealuseid märke muutub inimeste omavaheline suhtlus informatiivsemaks, paremini mõistetavaks, sest võimaldab tuvastada kokkulangevusi või hoopiski ebakõlasid verbaalse ja mitteverbaalse väljenduse vahel.

Põhjalikult käsitleti emotsioonide tekkimist ja neist tingitud muutusi inimese ajutegevuses ehk mis toimub meie ajus sel ajal kui tunneme rõõmu, viha kurbust või muid emotsioone. Ajutegevuse juurest liiguti edasi füüsiliste ilmingute juurde ehk missugusena paistame emotsioone kogedes. Selgituste toetuseks toodi näiteid kehakeele kõnekuse kohta tuttavatest reaalse elu situatsioonidest. Tutvustades põhilisi arusaamu universaalsete emotsioonidega seoses viidati mitmete tuntud uurijate töödele, et suurema huvi korral oleks igaühel võimalik lisaks lugeda.

Mahukaima osa koolitusest moodustas inimeste mitteverbaalse suhtluse märkide otsimine ja analüüsimine piltidel. Koolituse jooksul oli osalejatel võimalik testida oma osavust eelnevalt käsitletud kehakeele märkide tõlgendamisel. Rikkalik ja ilmekas pildimaterjal, millel figureerisid põhiliselt tipp-poliitikud nagu Obama ja Putin ning tuntud näitlejad, toetas hästi eelnevalt läbi töötatud teoreetilise informatsiooni mõistmist ja omandamist. Kehakeele interpreteerimisel piltide alusel suunati tähelepanu pöörama kõnekatele detailidele – näomiimika, käte ja jalgade asetus ning suund ja palju muud. Intensiivse analüüsitöö tulemused paistsid välja juba vaheajal lõunasöögilauas, kus koolitatavad agaralt üksteise pealt kõnelevaid märke otsima asusid.

Koolituse viimane osa käsitles sotsiopaatide teemat. Loengus avati sotsiopaatia olemus, sotsiopaadile iseloomulikud käitumuslikud jooned ning koguni eeldatavad jooned sotsiopaatide välimuses. Antud teema paistis pakkuvat õpetajatele  iseäranis suurt huvi. Muuhulgas selgus, et sotsiopaate liigub meie hulgas lausa 9-10% (mõnedel andmetel rohkemgi) ning pole imekspandav kui õpetajagi oma tööpõllul mõnda neist kohanud on.

Loengust lahkusid osalejad koos paraja portsu positiivsuse ning mälu toetavate jaotusmaterjalidega, millest viimane oli sisuliselt põhjalik ent samas kokkuvõtlik kogumik kehakeele märkidest koos tähendustega.

Projekti  „Kehakeele mõistmine töös haiglaõppel olevate lastega“ jaoks taotleti rahastust SA Innove taotlusvoorust „Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine koostöövõrgustike kaudu“, mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Projekti maksumus 2613,02€.

Kokkuvõtte koostas: Pille Truup, EHS


Järgmine
Mitteverbaalne kommunikatsioon ja positiivsuse psühholoogia

Vastused puuduvad

Email again: